Zmluvy

Od 01.01.2012

Zmluvy zverejňované  na stránke Centrálneho registra zmlúv  – na základe zákona  211/2000 Z. z. § 5a

https://www.crz.gov.sk/