Vitajte na stránke Centra pre deti a rodiny Jesenské!

Centrum pre deti a rodiny Jesenské vykonáva starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou. Sú to deti, o ktoré sa rodičia nevedia, nemôžu, alebo nechcú postarať. V centre sú umiestnené deti vo veku od 0 do 18 rokov. V prípade, že dieťa študuje a dodržiava domáci poriadok centra, môže mu byť pobyt v centre predĺžený až do ukončenia štúdia na základe dohody medzi dieťaťom a vedením centra a to až do veku 25 rokov.

Centrum pre deti a rodiny má v obci Jesenské k dispozícii dva rodinné domy. Dom na ulici Mieru č.155 slúži ako Centrum podpory profesionálnych rodičov a v dome na ulici Novej č.625 žijú deti na samostatnej skupine. O väčšinu detí sa však stará šestnásť profesionálnych rodičov.

V rámci celoslovenskej koncepcie deinštitucionalizácie bol náš centrum aj vďaka väčšiemu počtu profesionálnych rodín zaradený do pilotného projektu zriaďovania Centier podpory profesionálnych rodín (CPPR), ktorý bol spustený 1.4.2013.

Rozhodujúce boli určite aj naše viac ako päťročné skúsenosti s prácou s profesionálnymi rodinami. Počas tohto obdobia sme do rodín postupne a veľmi citlivo umiestňovali čoraz viac detí. Dnes vďaka tomu vieme, že akokoľvek kvalitný personál v centre je, skúsenosť zo života v rodine – aj keď profesionálnej – dieťaťu nenahradí. Naším cieľom preto je, aby profesionálni rodičia vo svojej práci vytrvali a aj naďalej poskytovali deťom kvalitnú starostlivosť.

Na tento účel už v súčasnosti slúži hlavná budova centra pre deti a rodiny, v ktorej tím odborných zamestnancov v spolupráci s vychovávateľmi poskytuje profesionálnym rodičom všetku potrebnú podporu. Pre profesionálnych rodičov je zabezpečované ďalšie vzdelávanie, supervízia, odborné poradenstvo ale tiež starostlivosť o deti počas čerpania dovolenky. Samozrejmosťou je vykonávanie návštev priamo v profesionálych rodinách, ktorých cieľom je nielen kontrola ale aj podpora profesionálneho rodiča a udržiavanie kontaktu s deťmi.

Vzhľadom na psychickú a fyzickú náročnosť práce profesionálneho rodiča ale zároveň pozitíva, ktoré táto forma starostlivosti deťom prináša, je v súčasnosti naším prvoradým záujmom ponúknuť im všetku potrebnú pomoc, ktorú pre výkon svojho povolania potrebujú.