Kontakt

 247   Centrum pre deti a rodiny Jesenské,

ul. Mieru 155/5   980 02 Jesenské  

 Kontaktné údaje:

 

Riaditeľka CDR Jesenské:

Mgr. Mária Borbášová – riaditelkadedjesenske@gmail.com, 0905 494 404

  1. č.: svan: +421362433002

Centrum pre deti a rodiny Jesenské – Centrum podpory profesionálnych rodín / CPPR/

Mieru 155/5    980 02 Jesenské                 Tel.: 047/20 10 123

www.dedjesenske.sk

Vedúca CPPR/sociálny pracovník:

Mgr. Zdenka Farkasová – zdenka.farkasova@centrum.sk, 0908 948 564

Sociálny pracovník:

Mgr. Zuzana Kočišová – zuzana.kocisova77@gmail.com, 0905 499 914

Sociálny pracovník NP DEI III:

Mgr. Gabriela Murínová- tel: 0907 442 380

Mgr. Martina Boľfová     – tel: 0918 831 810

Mgr. Estera Szántóová Nagyová  –  tel: 0918 831 927

Psychológ:

PhDr. Klaudia Kvetková – klaudiakvetkova13@gmail.com, 0905 510 079

Mgr. Lucia Zorvanová –    lucia.majeska@gmail.com

Samostatné skupiny:

Samostatná skupina SUS1    email: vychovavateliasus1@gmail.com

Mieru 155/5 Jesenské 980 02              Tel. č.  0907674820

Samostatná skupina SUS2 /Satelit email: satelitdedjesenske@gmail.com

Nová 625 Jesenské 98 002                 Tel. č.   0905777202

Samostatná skupina SUS3              email: dspreprdedjesenske@gmail.com

Mieru 155/5 Jesenské 980 02           Tel.č.: 0908 867 224

Ekonomický úsek:

 Ekonómka:

Judita Tóthová email: ekonom.jesenske@ded.gov.sk      t. č. svan  +421362433001

Účtovníčka:

Ildikó Lörincová email: ekonom.jesenske@ded.gov.sk  t. č. svan  +421362433004

Účtovníčka:

Andrea Tóthová email: ekonom.jesenske@ded.gov.sk t.č. svan

+421362433004

Mzdová učtovníčka:

Mária Drdolová  email: pam.jesenske@ded.gov.sk            t. č. svan  +421362433003