Kontakt

 247   Centrum pre deti a rodiny , ul. Mieru 155/5   980 02 Jesenské  

 

Kontaktné údaje:

 

Riaditeľka CDR Jesenské:

Mgr. Mária Borbášová – riaditelkadedjesenske@gmail.com, 0905 494 404

  1. č.: svan: +421362433002

Centrum pre deti a rodiny Jesenské – Centrum podpory profesionálnych rodín / CPPR/

Mieru 155/5    980 02 Jesenské                 Tel.: 047/20 10 123

www.dedjesenske.sk

 

Vedúca CPPR/sociálny pracovník:

Mgr. Zdenka Farkasová – zdenka.farkasova@centrum.sk, 0908 948 564

Sociálny pracovník:

Mgr. Zuzana Kočišová – zuzana.kocisova77@gmail.com, 0905 499 914

Psychológ:

Mgr. Klaudia Kvetková – klaudiakvetkova13@gmail.com, 0905 510 079

Psychológ:

Mgr. Lucia Zorvanová – lucia.majeska@gmail.com, 0905 499 668

 

Samostatné skupiny:

 

Samostatná skupina D1     email: dspreprdedjesenske@gmail.com  t. č. +421907674820

  1. Mieru 155/5 Jesenské 98 002

 

Samostatná skupina D2 /Satelit email: satelitdedjesenske@gmail.com

  1. Nová 625 Jesenské 98 002 T. č. +421905777202

 

Ekonomický úsek:

 

Ekonómka:

Judita Tóthová email: ekonom.jesenske@ded.gov.sk      t. č. svan  +421362433001

 

Účtovníčka:

Ildikó Lörincová email: ekonom.jesenske@ded.gov.sk  t. č. svan  +421362433004

 

Mzdová učtovníčka:

Mária Drdolová  email: pam.jesenske@ded.gov.sk            t. č. svan  +421362433003