Na návšteve v zoo

Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa. Každý z nich vypracoval a zrealizoval vlastný projekt. V rámci projektu „Zvieratká a my“ sme deťom dňa 14. 12. 2013 zorganizovali výlet do bratislavskej zoologickej záhrady. Deti mali možnosť spoznať naše hlavné mesto, v zoologickej záhrade im priblížili život rôznych zvierat v zime. Hovorili sme spolu o starostlivosti o zvieratá a tiež o tom, prečo je dôležité ich chrániť. Po prehliadke zoologickej záhrady sme samozrejme navštívili aj centrum Bratislavy. Keďže sa náš detský domov nachádza v dedine, deti si rovnako ako zoo užili aj prehliadku veľkého mesta :).

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Deťom sa výlet veľmi páčil – finančné prostriedky, ktoré nám naň Iuventa poskytla boli preto dobre využité J. Ďakujeme

Spoznávali sme hlavné mesto

Dňa 14. 12. 2013 sme sa s deťmi zúčastnili výletu do nášho hlavného mesta. Vybrali sme sa navštíviť dominantu Bratislavy – Bratislavský hrad. Súčasťou našej cesty bolo aj spoznávanie štátnych symbolov, zároveň sme deti chceli pre nich prijateľnejšou – zážitkovou formou – naučiť niečo o ich vlasti. Absolvovali sme spolu prehliadku hradu, ktorý sa deťom veľmi páčil. Neskôr sme si samozrejme nenechali ujsť aj prehliadku starého mesta, v rámci ktorej mali deti možnosť vidieť aj budovu parlamentu a Prezidentský palác.

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Tento výlet sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax. Ďakujeme.

Užili sme si atmosféru bratislavských Vianočných trhov

Desať dní pred Vianocami sme sa s deťmi vybrali nasať vianočnú atmosféru do Bratislavy. Aj keď bola cesta dlhá, ubehla nám celkom rýchlo. Naším hlavným cieľom boli Vianočné trhy v centre mesta. Počas prechádzky mestom sme spoznávali viaceré známe pamiatky a turistické atrakcie. Odfotili sme sa so všetkými známymi sochami – dokonca aj s jednou živou :). Vo vianočných stánkoch sme videli mnoho pekného, deti si kúpili zopár suvenírov a aj nejaké dobroty. Neskôr sme sa zahriali detským nealko punčom a vydali sme sa ku otvorenému klzisku, na ktoré sa niektorí tešili najviac. Väčšina z nich sa na ľade korčuľovala prvýkrát. Počas celého výletu sme sa perfektne zabávali, vrátili sme sa síce unavení ale správne naladení na blížiace sa Vianoce :).

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Tento workshop sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax.

Ďakujeme.

Detský domov Jesenské v roku 2013

Aj v tomto roku Detský domov Jesenské pokračoval základe celoslovenskej koncepcie v procese deinštitucionnalizácie. Náš Detský domov bol zaradený do pilotného programu zriaďovania CPPR ( Centrá podpory profesionálnych rodičov). Od 1.4.2013 bol tento projekt spustený.

Čo to znamená v praxi?

Deinštitualizácia znamená – vysunúť starostlivosť o deti zverené detskému domovu do starostlivosti profesionálnych rodín mimo detského domova. Tento projekt sme realizovali postupne veľmi citlivo aby tieto zmeny čo najmenej pocítili deti. V hlavnej budove detského domova už nenájdete klasický detský domov, ale celá budova slúži pre profesionálnych rodičov a deti im zverené ako podporné centrum. V tomto centre pracujú odborníci, ktorí majú na starosti celú sieť profesionálnych rodín. Starajú sa o ich ďalšie vzdelávanie, zabezpečujú im supervíziu, poskytujú odborné poradenstvo, vykonávajú návštevy v profesionálnych rodinách. Ďalšou úlohou tohto centra je postarať sa o deti profesionálnych rodín počas čerpania dovolenky profesionálnych rodičov. Práca profesionálneho rodiča je náročná po fyzickej aj psychickej stránke. Preto si starostlivosť zo strany detského domova zaslúžia v plnej miere. Sme im veľmi vďační, že prevzali na seba túto neľahkú úlohu a budeme ich naďalej podporovať a pomáhať im.

Cieľom tejto komplexnej starostlivosti a všestrannej podpory profesionálnych rodín je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v profesionálnych rodinách a takú podporu aby profesionálne rodiny vo svojej práci vytrvali.

Na základe už viac ako päťročných skúsenosti s profesionálnymi rodinami sme dospeli k názoru, že akýkoľvek dobrý detský domov s kvalitným personálom nenahradí dieťaťu život v rodine. Detský domov vždy zostane len inštitúciou.

Detský domov Jesenské má zamestnaných 16 profesionálnych rodičov, ktorí majú v starostlivosti 38 detí. Zo strany vedenia detského domova a celej podpornej skupiny musíme konštatovať, že doterajšie skúsenosti z tohoto systému práce sú pozitívne a sú v prospech detí ktoré v starostlivosti profesionálnych rodín veľmi dobre prospievajú.

V procese deinštitualizácie budeme naďalej pokračovať.

Mgr.Viera Kováčiková – riaditeľka DeD

Nadácia Volkswagen podporí náš projekt

Detský domov Jesenské vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia dostal možnosť zrealizovať projekt Brána do života.

V rámci tohto projektu bude v detskom domove zriadená edukačná miestnosť vybavená výpočtovou technikou. S deťmi budeme pracovať s programom Dyscom, ktorý je určený pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: deti s mentálnym postihnutím, s poruchami učenia, s poruchami správania, s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Počítače budú využívať aj mladí dospelí, prostredníctvom internetu získajú rýchly prístup k informáciám a budú mať možnosť rozširovať si svoje vedomosti. Internet nevyhnutne potrebujú k štúdiu aj naši dvaja vysokoškoláci. Takúto možnosť doteraz v detskom domove nemali.

Projekt bude zrealizovaný do konca marca.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen, že si vybrala práve náš projekt.

Zúčastnili sme sa vzdelávania

Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – kompetencie pre prax, ktoré realizuje IUVENTA.. V rámci tohto vzdelávania sa naučili, ako vypracovať a zrealizovať projekt. Každý účastník dostal finančnú podporu na svoj projekt zameraný na deti v našom detskom domove.

Vďaka tejto podpore budú do konca decembra zrealizované tieto projekty:

Môj domov

Finančná gramotnosť mládeže

Pohostenie

Duch Vianoc

Zvieratká a my

Leto 2013

Letnú sezónu 2013 sme začali už v júni zájazdom do Grécka – Leptokária. Takýto zážitok sme mohli deťom sprostredkovať aj vďaka ústretovosti a podpore pána Čilíka a jeho cestovnej kancelárie Gemko. Počasie bolo počas celých dvoch týždňov krásne a my sme si ich spolu s deťmi patrične užili.

V rámci letných aktivít sme strávili jeden pekný deň v našej profesionálnej rodine, kde mali deti možnosť jazdiť na koňoch, popozerať si domáce zvieratá – ovce, kozy, sliepky, kačky, psy a mačky J Po jazde na koni sa osviežili v bazéne.

Každoročne počas leta nevynecháme výlet na Šomošku. Deti absolvovali túru na hrad. Zabavili sa na detskom ihrisku, opekali špekačky.

V júli deti strávili týždeň na poľovníckej chate v Šiatorskej Bukovinke. Deti chodili na túry do lesa, kúpali sa v blízkom jazere a grilovali na dvore. Mali tiež možnosť vyskúšať si, aké je to starať sa o chatu.

V závere leta strávili deti tri týždne v Detskej ozdravovni Kremnické Bane.

Stretnutie profesionálnych rodín

Po minuloročnom úspechu stretnutia profesionálnych rodín sme sa rozhodli zorganizovať jeho druhý ročník. Dňa 15. 08. 2013 sa v našom detskom domove stretli profesionálni rodičia so zverenými i vlastnými deťmi, manželmi, manželkami. Kým profesionálni rodičia sedeli na supervízii, deti sa zabávali na dvore. Pripravili sme pre nich množstvo aktivít, maľovanie na tvár, súťaže a hry, deti mali možnosť vyblázniť sa na trampolíne. Na obed si všetci pochutnali na kotlíkovom guľáši, ktorý sme mohli uvariť aj vďake baraninke od pána Františka Fabiana.

Takéto neformálne stretnutie prispelo k utuženiu kolektívu a bolo tiež príležitosťou na výmenu skúseností medzi profesionálnymi rodičmi.

Oslavy 60. výročia založenia Detského domova Jesenské

Dňa 2.októbra 2012 sa konali v kultúrnom dome v Jesenskom oslavy 60. výročia založenia Detského domova .  Na oslavy boli pozvaní bývalí zamestnanci detského domova, predstavitelia všetkých inštitúcií v obci Jesenské s ktorými detský domov spolupracuje. Na oslavách boli prítomní aj naši externí zamestnanci, profesionálni rodičia. Osláv sa zúčastnili aj zástupcovia UPSVaR Bratislava, ktorý je naším zriaďovateľom. Na stretnutie sme pozvali aj bývalých chovancov detského domova, ktorí žijú samostatným životom. S radosťou sme privítali aj riaditeľov detských domovov banskobystrického kraja.

Túto slávnostnú chvíľu spestrili prítomným hosťom kultúrnym programom deti z nášho domova. Hostia mali možnosť pozrieť si v prezentácii históriu detského domova od jeho vzniku až po súčasnosť. Mali sme to šťastie, že sa nám podarilo nájsť jednu z prvých zamestnankýň detského domova p.Helenku Molnárovú.   Práve ona nám poskytla veľa informácií o detskom domove z jeho prvých rokov fungovania. Atmosféra bola príjemná a myslíme si, že každí  z prítomných hostí spolu s nami zamestnancami detského domova a deťmi detského domova prežíval túto slávnostnú chvíľu občas aj so slzami v očiach. Oslavy pokračovali recepciou a voľnou zábavou. Tí starší boli radi, že sa po dlhej dobe stretli, pospomínali na staré časy, tí mladší sa zase zabávali pri hudbe. Poďakovanie patrí všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli s finančným či materiálnym zabezpečením osláv. Pán riaditeľ  Bagačka, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote , aj Vám patrí naše poďakovanie, máte šikovných majstrov odborného výcviku a šikovných žiakov. Srdečná vďaka všetkým.

Prikladáme zopár fotografií z osláv.

Stretnutie profesionálnych rodičov

Dňa 27.8.2012 sa v detskom domove v Jesenskom stretli všetci profesionálni rodičia. Priniesli zo sebou aj deti, ktoré majú zverené v starostlivosti. Bolo nás neúrekom. Kým sa profesionálnym rodičom  venovala v rámci ďalšieho vzdelávania supervízorka, zamestnanci detského domova sa postarali o program deťom. Zábavy bolo neúrekom, všetci sa najedli dobrého gulášu, posedeli si spoločne, porozprávali sa o svojich radostiach a starostiach, povymieňali si skúsenosti.

Stretnutie malo veľký význam tak pre profesionálnych rodičov ako aj pre nás domácich zamestnancov, posilnili sa vzťahy, posedenie sa nieslo v príjemnom a priateľskom duchu.

Milí naši profesionálny rodičia . Dúfam , že ste sa cítili u nás dobre….. prikladáme zopár fotografií. No a kde sú profesionálny rodičia? No predsa na supervízii.