Kolektívne zmluvy v CDR

Čo sme zažili cez prázdniny

Počas celých prázdnin sme sa snažili deťom z profesionálnych rodín, ktoré trávili leto u nás počas dovoleniek profesionálnych rodičov spríjemniť a sprestriť chvíľe prázdnin rôznymi aktivitami.

Jednou z nich bola aj súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Čo si navarili, to si aj zjedli. Zjavne im chutilo.

Výlet do Košíc na prehliadku mesta a návštevu STEEL parku, výlet na Čierny Balog a pobyt na chate na Skálniku absolvovali deti z profesionálnych rodín vďaka finančnej podpore sponzorke z Rimavskej Soboty, ktorá nechcela byť menovaná. Vedenie detského domova jej touto cestou srdečne ďakuje.

Srdečná vďaka patrí aj colníkom z Colnej správy z Banskej Bystrice, ktorí prišli medzi deti a predviedli im ukážky svojej práce. Deti mali možnosť zasúťažiť si a ako odmenu dostali od zamestnancov Colnej správy darčeky. Ich návšteva mala pre deti poučný a výchovný charakter.

Dúfame, že zo spoločne prežitého dňa mali dobrý pocit nielen deti ale aj colníci, ktorých radi opäť privítame.

Deti mali možnosť oboznámiť sa aj s prácou hasičov. Tešili sa, že si mali možnosť sadnúť do hasičských aút a oboznámiť sa aj s ostatnou technikou.

Deti v rámci prázdnin často navštevovali aj okresné mesto za účelom jeho poznávania a učeniu  orientovať sa v ňom. Keď sa unavili, zašli si na pizzu alebo zmrzlinu aby si oddýchli.

Deti zažili aj mnohé iné aktivity ako kúpanie, výlety do prírody, opekanie, hľadanie hríbov a športové aktivity. Snažili sme sa deťom z profesionálnych rodín spríjemniť pobyt v detskom domove čo najviac. Dúfame, že sa po prázdninách v detskom domove vrátili k profesionálnym rodičom spokojní a šťastní.

Zároveň dúfame, že aj profesionálny rodičia si cez dovolenku oddýchli a načerpali nové sily k starostlivosti o ich zverené deti.

Deň detí 2014

Detský domov tak ako každý rok aj tentokrát usporiadal oslavu na deň detí. O perfektnej atmosfére prezradí samotná prezentácia obrázkov.

Mdd

Projekt BRÁNA DO ŽIVOTA

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporuje detské domovy a ich inovatívne vzdelávacie projekty, zamerané na zvyšovanie vedomostnej úrovne detí. Snaží sa tak prispieť k zlepšeniu podmienok pre deti, ktoré to v živote nemajú ľahké.

Tento rok sme my – Detský domov Jesenské, mali to šťastie, že si Nadácia Volkswagen Slovakia vybrala práve náš projekt s názvom Brána do života.

Projekt sa realizoval v mesiacoch november 2013 až marec 2014. V rámci neho sme v detskom domove zriadili edukačnú miestnosť vybavenú výpočtovou technikou. Od nadácie sme dostali finančnú podporu na kúpu dvoch stolových počítačov, multifunkčného zariadenia, stolíkov a stoličiek a edukačného programu Detský kútik.

Miestnosť síce zatiaľ využívame len krátko, už teraz však môžeme konštatovať, že má v našom domove svoje uplatnenie a pre deti je veľkou pomocou. Využívajú ju viaceré vekové skupiny detí. S predškolákmi, žiakmi na prvom stupni  základných škol a žiakmi špeciálnych škôl pracujeme s programom Detský kútik, prostredníctvom ktorého sa zábavnou formou naučia veľa nového. Žiaci na druhom stupni si na počítačoch vypracovávajú rôzne projekty do školy. Naši stredoškoláci a vysokoškoláci oceňujú predovšetkým prístup na internet, ktorý doteraz nemali a k svojmu štúdiu ho nevyhnutne potrebujú. Mladí dospelí pripravujúci sa na samostatný život, ktorých čoskoro čaká odchod z detského domova, využívajú internet na hľadanie nového ubytovania či práce. Deti si veľmi radi na počítači píšu rôzne príspevky do svojich kníh života.

Miestnosť je teda plne využívaná a deti z nej majú radosť.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za jej podporu.


Finančná gramotnosť mládeže

V rámci vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa sa zamestnanci nášho detského domova učili vypracovať a zrealizovať vlastný projekt. V rámci projektu „Finančná gramotnosť mládeže“, ktorý bol realizovaný 20. 12. 2013 sme sa snažili pomocou praktických skúseností naučiť deti ako čo najrozumnejšie narábať s peniazmi. Spoločne sme plánovali nákupy, učili sa porovnávať ceny rôznych druhov tovaru, ale hovorili sme aj o tom, či sa vždy oplatí kupovať to, čo je najlacnejšie. Deti následne naplánovali a zrealizovali vlastný nákup zo zverených peňazí. Cieľom projektu bolo nielen to, aby sa stali samostatnejšími, lepšie pochopili hodnotu peňazí, ale aj to, aby vedeli rozlíšiť čo naozaj potrebujú.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Iuventy. Ďakujeme

Pripravovali sme pohostenie

V priestoroch detského domova sme 19. 12. 2013 pre deti v rámci malého projektu „Pohostenie“ zorganizovali workshop. Jeho cieľom bolo, aby sa deti naučili pripraviť občerstvenie pre hostí. Vyskúšali sme si spolu všetko, čo by mal správny hostiteľ vedieť: prestierali sme stôl, učili sme sa skladať servítky, pripravovali sme chlebíčky, jednohubky, studené misy aj šalát. Napiekli sme koláčiky a uvarili detský punč. Deti sa tiež naučili ako správne pozvať hostí a stolovať. V rámci prípravy sme sa samozrejme učili ako si naplánovať nákupy a využiť financie čo najefektívnejšie. Nielen, že sme sa v tento deň spolu veľa naučili, ale aj zabavili :).

Tento workshop sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax. Ďakujeme.

Na návšteve v zoo

Zamestnanci nášho detského domova sa zúčastnili vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa. Každý z nich vypracoval a zrealizoval vlastný projekt. V rámci projektu „Zvieratká a my“ sme deťom dňa 14. 12. 2013 zorganizovali výlet do bratislavskej zoologickej záhrady. Deti mali možnosť spoznať naše hlavné mesto, v zoologickej záhrade im priblížili život rôznych zvierat v zime. Hovorili sme spolu o starostlivosti o zvieratá a tiež o tom, prečo je dôležité ich chrániť. Po prehliadke zoologickej záhrady sme samozrejme navštívili aj centrum Bratislavy. Keďže sa náš detský domov nachádza v dedine, deti si rovnako ako zoo užili aj prehliadku veľkého mesta :).

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Deťom sa výlet veľmi páčil – finančné prostriedky, ktoré nám naň Iuventa poskytla boli preto dobre využité J. Ďakujeme

Spoznávali sme hlavné mesto

Dňa 14. 12. 2013 sme sa s deťmi zúčastnili výletu do nášho hlavného mesta. Vybrali sme sa navštíviť dominantu Bratislavy – Bratislavský hrad. Súčasťou našej cesty bolo aj spoznávanie štátnych symbolov, zároveň sme deti chceli pre nich prijateľnejšou – zážitkovou formou – naučiť niečo o ich vlasti. Absolvovali sme spolu prehliadku hradu, ktorý sa deťom veľmi páčil. Neskôr sme si samozrejme nenechali ujsť aj prehliadku starého mesta, v rámci ktorej mali deti možnosť vidieť aj budovu parlamentu a Prezidentský palác.

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Tento výlet sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax. Ďakujeme.

Užili sme si atmosféru bratislavských Vianočných trhov

Desať dní pred Vianocami sme sa s deťmi vybrali nasať vianočnú atmosféru do Bratislavy. Aj keď bola cesta dlhá, ubehla nám celkom rýchlo. Naším hlavným cieľom boli Vianočné trhy v centre mesta. Počas prechádzky mestom sme spoznávali viaceré známe pamiatky a turistické atrakcie. Odfotili sme sa so všetkými známymi sochami – dokonca aj s jednou živou :). Vo vianočných stánkoch sme videli mnoho pekného, deti si kúpili zopár suvenírov a aj nejaké dobroty. Neskôr sme sa zahriali detským nealko punčom a vydali sme sa ku otvorenému klzisku, na ktoré sa niektorí tešili najviac. Väčšina z nich sa na ľade korčuľovala prvýkrát. Počas celého výletu sme sa perfektne zabávali, vrátili sme sa síce unavení ale správne naladení na blížiace sa Vianoce :).

Dopravu nám zabezpečoval pán Ján Ulický z Klenovca.

Tento workshop sme mohli zorganizovať vďaka finančnej podpore Iuventy a účasti našich zamestnancov na ich vzdelávaní KomPrax – Kompetencie pre prax.

Ďakujeme.

Detský domov Jesenské v roku 2013

Aj v tomto roku Detský domov Jesenské pokračoval základe celoslovenskej koncepcie v procese deinštitucionnalizácie. Náš Detský domov bol zaradený do pilotného programu zriaďovania CPPR ( Centrá podpory profesionálnych rodičov). Od 1.4.2013 bol tento projekt spustený.

Čo to znamená v praxi?

Deinštitualizácia znamená – vysunúť starostlivosť o deti zverené detskému domovu do starostlivosti profesionálnych rodín mimo detského domova. Tento projekt sme realizovali postupne veľmi citlivo aby tieto zmeny čo najmenej pocítili deti. V hlavnej budove detského domova už nenájdete klasický detský domov, ale celá budova slúži pre profesionálnych rodičov a deti im zverené ako podporné centrum. V tomto centre pracujú odborníci, ktorí majú na starosti celú sieť profesionálnych rodín. Starajú sa o ich ďalšie vzdelávanie, zabezpečujú im supervíziu, poskytujú odborné poradenstvo, vykonávajú návštevy v profesionálnych rodinách. Ďalšou úlohou tohto centra je postarať sa o deti profesionálnych rodín počas čerpania dovolenky profesionálnych rodičov. Práca profesionálneho rodiča je náročná po fyzickej aj psychickej stránke. Preto si starostlivosť zo strany detského domova zaslúžia v plnej miere. Sme im veľmi vďační, že prevzali na seba túto neľahkú úlohu a budeme ich naďalej podporovať a pomáhať im.

Cieľom tejto komplexnej starostlivosti a všestrannej podpory profesionálnych rodín je zabezpečiť kvalitnú starostlivosť v profesionálnych rodinách a takú podporu aby profesionálne rodiny vo svojej práci vytrvali.

Na základe už viac ako päťročných skúsenosti s profesionálnymi rodinami sme dospeli k názoru, že akýkoľvek dobrý detský domov s kvalitným personálom nenahradí dieťaťu život v rodine. Detský domov vždy zostane len inštitúciou.

Detský domov Jesenské má zamestnaných 16 profesionálnych rodičov, ktorí majú v starostlivosti 38 detí. Zo strany vedenia detského domova a celej podpornej skupiny musíme konštatovať, že doterajšie skúsenosti z tohoto systému práce sú pozitívne a sú v prospech detí ktoré v starostlivosti profesionálnych rodín veľmi dobre prospievajú.

V procese deinštitualizácie budeme naďalej pokračovať.

Mgr.Viera Kováčiková – riaditeľka DeD