VIANOČNÝ PROJEKT NADÁCIE VOLKSWAGEN

Vo Vianočnom projekte 2019: Auto tolerancie Nadácie Volkswagen získalo Centrum pre deti a rodiny Jesenské finančný dar.

Naše deti sa v roku 2019 zapojili do Vianočného projektu Nadácie Volkswagen. Cieľom projektu bolo motivovať deti k aktivite a kreativite, podporiť u detí manuálnu zručnosť a upevniť morálne hodnoty. Deti chceli poukázať na potrebu ochrany planéty Zem, aby ju ľudstvo načisto nezničilo a bola tu naša planéta ešte aj pre ďalšie deti. Inšpiráciou sa nám stalo heslo: „Ži a nechaj žiť. Miesto tu má každý.“  

Voľné pracovné miesta

2 % z dane

OZ Bezpečne miesto

Vyhlásenie k 2%_2019

Potvrdenie o zaplatení dane

 

Poskytovanie prípravy pre vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti

Od 01.01.2019 Centrum pre deti a rodiny Jesenské poskytuje prípravu na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti.

Záujemcovia môžu posielať žiadosti na adresu:

Centrum pre deti a rodiny Jesenské
Ul. Mieru 155/5
98 002 Jesenské