Výzva č.4 – Oprava omietky a maľovanie kancelárskych priestorov