Výzva č.3 – Znalecký posudok na stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľnosti