Voľné pracovné miesta

Súhlas so spracovaním osobných údajov (povinná príloha žiadosti o zaradenie do výberového konania):
suhlas_so_sou.uhádzači-o-zamestnanie-1 (5)

Výberové konananie

Výberové konanie 8 2019 psychológ

Výberové konanie 10 2019 soc.pr. NPDEI IIIdocx

Výzva č.3 – Znalecký posudok na stanovenie všeob.hodnoty nehnuteľnosti

Kolektívna zmluva na rok 2019

Kolektívna zmluva na rok 2019

Výzva č.4 – Oprava omietky a maľovanie kancelárskych priestorov

Výzva č.2- Oprava služ.motor.vozidla

Výzva na opravu sl.motorového vozidla

Výzva č.1- Stavebné úpravy základov budovy

Výzva na prekladanie cenovej ponuky

Čo sme zažili cez prázdniny

Počas celých prázdnin sme sa snažili deťom z profesionálnych rodín, ktoré trávili leto u nás počas dovoleniek profesionálnych rodičov spríjemniť a sprestriť chvíľe prázdnin rôznymi aktivitami.

Jednou z nich bola aj súťaž vo varení kotlíkového guľášu. Čo si navarili, to si aj zjedli. Zjavne im chutilo.

Výlet do Košíc na prehliadku mesta a návštevu STEEL parku, výlet na Čierny Balog a pobyt na chate na Skálniku absolvovali deti z profesionálnych rodín vďaka finančnej podpore sponzorke z Rimavskej Soboty, ktorá nechcela byť menovaná. Vedenie detského domova jej touto cestou srdečne ďakuje.

Srdečná vďaka patrí aj colníkom z Colnej správy z Banskej Bystrice, ktorí prišli medzi deti a predviedli im ukážky svojej práce. Deti mali možnosť zasúťažiť si a ako odmenu dostali od zamestnancov Colnej správy darčeky. Ich návšteva mala pre deti poučný a výchovný charakter.

Dúfame, že zo spoločne prežitého dňa mali dobrý pocit nielen deti ale aj colníci, ktorých radi opäť privítame.

Deti mali možnosť oboznámiť sa aj s prácou hasičov. Tešili sa, že si mali možnosť sadnúť do hasičských aút a oboznámiť sa aj s ostatnou technikou.

Deti v rámci prázdnin často navštevovali aj okresné mesto za účelom jeho poznávania a učeniu  orientovať sa v ňom. Keď sa unavili, zašli si na pizzu alebo zmrzlinu aby si oddýchli.

Deti zažili aj mnohé iné aktivity ako kúpanie, výlety do prírody, opekanie, hľadanie hríbov a športové aktivity. Snažili sme sa deťom z profesionálnych rodín spríjemniť pobyt v detskom domove čo najviac. Dúfame, že sa po prázdninách v detskom domove vrátili k profesionálnym rodičom spokojní a šťastní.

Zároveň dúfame, že aj profesionálny rodičia si cez dovolenku oddýchli a načerpali nové sily k starostlivosti o ich zverené deti.

Deň detí 2014

Detský domov tak ako každý rok aj tentokrát usporiadal oslavu na deň detí. O perfektnej atmosfére prezradí samotná prezentácia obrázkov.

Mdd

Projekt BRÁNA DO ŽIVOTA

Nadácia Volkswagen Slovakia prostredníctvom programu „Vzdelanie = budúcnosť“ podporuje detské domovy a ich inovatívne vzdelávacie projekty, zamerané na zvyšovanie vedomostnej úrovne detí. Snaží sa tak prispieť k zlepšeniu podmienok pre deti, ktoré to v živote nemajú ľahké.

Tento rok sme my – Detský domov Jesenské, mali to šťastie, že si Nadácia Volkswagen Slovakia vybrala práve náš projekt s názvom Brána do života.

Projekt sa realizoval v mesiacoch november 2013 až marec 2014. V rámci neho sme v detskom domove zriadili edukačnú miestnosť vybavenú výpočtovou technikou. Od nadácie sme dostali finančnú podporu na kúpu dvoch stolových počítačov, multifunkčného zariadenia, stolíkov a stoličiek a edukačného programu Detský kútik.

Miestnosť síce zatiaľ využívame len krátko, už teraz však môžeme konštatovať, že má v našom domove svoje uplatnenie a pre deti je veľkou pomocou. Využívajú ju viaceré vekové skupiny detí. S predškolákmi, žiakmi na prvom stupni  základných škol a žiakmi špeciálnych škôl pracujeme s programom Detský kútik, prostredníctvom ktorého sa zábavnou formou naučia veľa nového. Žiaci na druhom stupni si na počítačoch vypracovávajú rôzne projekty do školy. Naši stredoškoláci a vysokoškoláci oceňujú predovšetkým prístup na internet, ktorý doteraz nemali a k svojmu štúdiu ho nevyhnutne potrebujú. Mladí dospelí pripravujúci sa na samostatný život, ktorých čoskoro čaká odchod z detského domova, využívajú internet na hľadanie nového ubytovania či práce. Deti si veľmi radi na počítači píšu rôzne príspevky do svojich kníh života.

Miestnosť je teda plne využívaná a deti z nej majú radosť.

Ďakujeme Nadácii Volkswagen za jej podporu.


Finančná gramotnosť mládeže

V rámci vzdelávania v rámci národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktoré realizuje Iuventa sa zamestnanci nášho detského domova učili vypracovať a zrealizovať vlastný projekt. V rámci projektu „Finančná gramotnosť mládeže“, ktorý bol realizovaný 20. 12. 2013 sme sa snažili pomocou praktických skúseností naučiť deti ako čo najrozumnejšie narábať s peniazmi. Spoločne sme plánovali nákupy, učili sa porovnávať ceny rôznych druhov tovaru, ale hovorili sme aj o tom, či sa vždy oplatí kupovať to, čo je najlacnejšie. Deti následne naplánovali a zrealizovali vlastný nákup zo zverených peňazí. Cieľom projektu bolo nielen to, aby sa stali samostatnejšími, lepšie pochopili hodnotu peňazí, ale aj to, aby vedeli rozlíšiť čo naozaj potrebujú.

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej podpore Iuventy. Ďakujeme